Om swift

For å lære programmeringsspråket Swift, er det fint å starte med Swift Playgrounds. Swift Playgrounds kan brukes på iPad, 0g elevene skal ha tilgang på det i Catalog. I appen «Bøker», finner du gode guider som elevene kan jobbe med på egen hånd.

Alle kan kode

«Alle kan kode» er guidene du finner i Bøker-appen. Det er både en lærerveiledning og en oppgaveboka for elevene. Disse er på norsk, men selv koding foregår på engelsk. Swift Playgrounds er appen de programmer og gjør oppgavene i. Last ned Swift Playgrounds-appen.

Med Swift Playgrounds kan alle komme i gang med koding. Først starter man med det helt grunnleggende, så videre til nye og mer avanserte utfordringer etterhvert som eleven utvikler seg. I appen bygger eleven små programmer kalt «playgrounds», som viser resultatet av koden de skriver.

Det er lurt at elevene lærer en del om Swift gjennom Swift Playgrounds, eller har lært grunnprinsippene bak programmering før de begynner å bruke Xcode.

 

Start med Alle kan kode: Puzzles/Oppgaver

Last ned elev­veiledningen

Last ned lærer­veiledningen

 

Gå videre med Alle kan kode: Adventures/Eventyr 

Last ned lærer­veiledningen

Nyttige lenker og tips

Det finnes et videokurs for Swift Playgrounds på iTunes U. Det kan lastes ned her.

 

xcode

Det er lurt at elevene lærer en del om Swift gjennom Swift Playgrounds, eller har lært grunnprinsippene bak programmering før de begynner å bruke Xcode. Xcode er et program som ligger inne på skolens Macer. Det er en IDE (integrated development environment) altså et program der du kan skrive og kjøre kode, som hjelper deg med blant annet feilretting. I Xcode kan du skrive Swift-kode, og brukes til å bygge Mac- og iOS-apper, og er veien videre for elever som har jobbet med Swift Playgrounds og er klare for å bygge sin egen app og som ønsker å utvikle seg videre. Xcode har alt du trenger for å skape og jobbe med alle deler av det å bygge en app, som brukergrensesnitt, koding og testing.

Du kan også bruke Xcode til andre språk, feks Python.