UNDERVISNINGSTILBUD

Kongsberg Vitensenter har som mål å øke interesse for- og kunnskap om realfag og teknologi. Vi skaper begeistring og gode læringsopplevelser for besøkende i alle aldre, og er både en formell og uformell læringsarena med tilbud til skole og på fritid. Vitensenteret driftes av Kongsberg Kommune, Kultur og Velferd, med støtte fra lokalt næringsliv.
Vi tar i mot besøk i våre lokaler, men drar også ut på skole- og barnehagebesøk.
Grunnskolene og barnehagene i Kongsberg kommune har faste opplegg på Vitensentere gjennom realfagssatsingen.
Ønsker du et opplegg utenom faste avtaler, for skoler/barnehager utenfor Kongsberg kommune, for SFO eller bare lurer på hva vi kan bidra med: ta kontakt med oss! 

 

 

Skole

Kongsberg Vitensenter tilbyr undervisningsopplegg for barnehager, grunnskoler, videregående skole og for lærere innenfor teknologi, design og realfag. Våre opplegg for skolen er tett knyttet til læreplanen.

Skoleklasser kan velge å komme til våre lokaler i Kongsberg, eller bestille besøk av oss. Ta kontakt med oss for mer informasjon!

microbit