Barnehage

Home / Barnehage

Barnehage

I samarbeid med biblioteket gir vi tilbud til skolestarterene. Det er et tredelt opplegg, med Lesestund, Musikkstund og Vitenstund , hver onsdag i sju uker.  Det er gratis for barnehagene. Event transport må barnehagene ordne og dekke selv.  Ta kontakt om du mener din barnehage burde få dette tilbudet!

Vi samarbeider også med Kulturskolen og gjennomfører disse produksjonene:
Vannforskning
Tårn og Broer

Fra 2D til 3D

Kontakt

  • 48 16 60 20
  • post@kongsbergvitensenter.no
  • Kongsberg Vitensenter
    Hasbergs vei 36
    3616 Kongsberg