Undervisningstilbud

Skoler i Kongsberg kommune

Alle kommunens elever fra 2. -7.trinn og 9.trinn,  er på besøk på Vitensenteret minst en gang i året.

2.trinn: Lys

3.trinn: Programmering og byggkonstruksjoner

4.trinn: Bruer

5.trinn: Stoffkunskap

6.trinn: Mekaniske overføringer

7.trinn: Elektrisitet

9.trinn: Elektrisitet