IDE for Python

Du trenger en IDE når du skal programmere i Python. Det er et sted du kan skrive koden, som også hjelper deg til å rette feil. Du har flere muligheter. Her er noen vi anbefaler:

  • Trinket – gratis, funker på iPad i nettleser, krever innlogging – trinket.io (vi bruker Trinket på samling 2)
  • Replit – gratis, funker på iPad i nettleser, krever innlogging – replit.com
  • MU – lastes ned på pc eller Mac – codewith.mu
  • IDLE – lastes ned på pc eller Mac – python.org

 

Viktige Python-kommandoer

Her finner du de viktigste Python-kommandoene. Del 1 er de vi for det meste bruker på samling 2. Trykk på bildet for å gjøre det større.